Ayurveda

Ayurveda betekent ‘wetenschap van het leven’ en heeft evenals de yoga haar wortels in het oude India. De principes van Ayurveda zijn universeel en kunnen in deze moderne tijd in iedere cultuur goed worden toegepast.

Ayurveda omvat een compleet medisch systeem, dat zich zowel richt op genezing als preventie. De fundamentele therapeutische aanpak is het vinden en behandelen van de oorzaak van klachten zodat symptomen op natuurlijke wijze verminderen en genezing kan plaatsvinden.

Kirsten_18.2In de Ayurveda betekent gezondheid leven in harmonie met de natuur. We leven in harmonie met de natuur als onze innerlijke staat van zijn in balans is met onze omgeving. De Ayurvedische geneeswijze beschouwt de mens en zijn gezondheid (staat van innerlijke balans) als onlosmakelijk verbonden met de natuurlijke omgeving. Beide oefenen immers continu invloed op elkaar uit.

De Ayurveda erkent dat ieder mens uniek is in zijn constitutie en daarom wordt iedere behandeling uniek samengesteld. Er is fysieke, mentale en emotionele harmonie als de drie onderliggende subtiele energieën in een staat van evenwicht zijn. Deze drie subtiele krachten (doshas) staan bekend als Vata, Pitta en Kapha. Adviezen over voeding- en levensstijl, kruidentherapie, massage en ontgiften bewaken de unieke balans tussen de doshas.

Juiste voeding en juiste gewoonten zijn volgens Ayurveda de twee pilaren waarop de gezondheid rust. Het is daarom belangrijk dat voeding en levensstijl in balans zijn. Specifieke voedings- en levensstijladviezen balanceren Vata, Pitta en Kapha in jou. Dit leidt tot meer energie, vitaliteit en vreugde in het leven.

Kayaveda biedt Ayurvedische consulten  om je staat van gezondheid en eventuele disbalans(en) in kaart te brengen. Op basis hiervan kan een behandelplan samengesteld worden bestaande uit yoga- en/of massagetherapie, kruiden, advies op het gebied van voeding en levensstijl.